Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Pētījumi, vērtējumi, ietekmes novērtējums

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.