Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Eiropas Nodarbinātības stratēģija

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.