Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 29/03/2010

Изчислете разликата в заплащането на жените и мъжете във вашата работна среда

Вие сте млада жена, борсов посредник с университетско образование, работеща в малка банка във Финландия. Знаете ли, че средната разлика в заплащането на жените и мъжете във вашата работна среда е 26 %?

Изчислете разликата в заплащането на жените и мъжете във вашата работна среда

Вие сте мъж, работещ като фелдшер в организация с 35 служители в Италия, който наближава края на кариерата си. Знаете ли, че печелите средно 43 % повече от жените с подобна квалификация?

Вие сте работодател, който иска да узнае дали в организацията ви има разлика в заплащането на жените и мъжете. Знаете ли какви стъпки можете да предприемете, за да се справите с нея.

Опитайте да използвате онлайн калкулатора. Този нов инструмент ще ви предостави веднага приблизителния размер на разликата в заплащането на жените и мъжете, която съществува във вашето предприятие, ако сте работодател, или в работната ви среда, ако сте служител. Тази информация се предоставя заедно с националния среден размер на разликата за вашата страна и общия среден размер за ЕС.

Калкулаторът също така предоставя информация, включително за това, как разликата в заплащането на жените и мъжете може да повлияе на жените през професионалния им живот, изследвания на конкретни случаи на разлика в заплащането на жените и мъжете, както и подробности за организациите, с които можете да се свържете във вашата страна за съвет и подкрепа.

 

 

Споделете тази страница