Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 15/02/2010

Необходими са спешни действия за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете

Даниела Банкиер, ръководител на отдела за равенство между мъжете и жените, призова за бързо предприемане на мерки по отношение на разликата в заплащането на жените и мъжете, тъй като тя води до загуба на ресурси за обществото и стопанските субекти.

Необходими са спешни действия за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете

Тя посочи това по време на разискване на кръгла маса с участието на заинтересовани страни, в това число представители на Европейския парламент и синдикатите. Г‑жа Банкиер очерта също сложните причини, пораждащи разликата в заплащането на мъжете и жените, както и съществуващите различия между държавите, членки на ЕС. 

Дебатът е част от проява, организирана от ГД „Заетост“ в Мюнхен, Германия, на 22—24 октомври 2009 г. в рамките на кампанията за социална Европа „Цирк“, която има за цел да повиши информираността на широката общественост за работата на ЕС в областта на заетостта, социалните въпроси и равните възможности. 

Кампанията за разликата в заплащането на жените и мъжете се проведе в рамките на тридневна проява в голяма циркова палатка на площад в столицата на Бавария. Тя привлече 1000 посетители, които имаха желание да научат повече за разликата в заплащането на жените и мъжете, работата на Комисията за преодоляване на този проблем и как хората и организациите могат да подкрепят кампанията в целия ЕС.

 

 

Споделете тази страница