Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 08/08/2017

Излезе брой 48 на „Социалната програма“ – акцентът е върху Социалния стълб

Юлският брой на „Социалната програма“ е посветен изцяло на това какво означава на практика Европейският стълб на социалните права.

Klocki z literami tworzą słowa

© Shutterstock.com / Khakimullin Aleksandr

Обяснено е, че Стълбът служи като референтна рамка за предложенията на Европейската комисия относно баланса между професионалния и личния живот и работното време.

Основната тема на други статии е как Комисията предлага да направи свободното движение на работниците в рамките на ЕС по-справедливо и по-лесно или се разглежда пакетът от мерки за здраве и безопасност, които целят да засилят въздействието на законодателството на ЕС върху трудовата сфера.

Включена е и статия за подпомагане по-ефективното сътрудничество между испанските трудови и социални служби, имайки предвид дълготрайната младежка безработица в страната.

Споделете тази страница