Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 31/03/2017

„Социален дневен ред“ 47 на ЕСФ (ESF) излезе

Как бе създаден ЕСФ, какво е постигнал дотук, как въздейства върху отделните държави-членки на ЕС е как го оценяват: ще намерите всичко това в априлската издание на „Социален дневен ред“, заедно с интервю в средата на мандата на Европейския комисар Мариане Тисен.

„Социален дневен ред“ 47 на ЕСФ (ESF) излезе

© Rawpixel.com / Shutterstock

Включени са и статии за Европейския стълб на социалните права и за младежката заетост: Европейския корпус за солидарност и ЕразъмПро (ErasmusPro).

Споделете тази страница