Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 22/12/2016

Излезе декемврийският брой на „Social Agenda“

Декемврийският брой на списание „Social Agenda“ (социален дневен ред) за 2016 г. е посветен на реалното и конкретно влияние на европейската социална политика и политика по заетостта.

Младежи, представящи различни професии като дърводелец, служител в офис и продавач на цветя.

© Shutterstock.com / Daniel M Ernst

В него ще намерите специален материал, който анализира в перспектива Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост с поглед върху следващите две – три години, както и статии, посветени на първите резултати от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, а също и материал за модернизацията на начина на събиране на социални статистически данни (по-специално данни за домакинствата) с цел допринасяне за изготвянето на социални политики, основани на доказателства.

В броя са представени също така условията, в които се роди идеята за Европейски стълб на социалните права: след проведените през 2016 г. широкомащабни консултации по първия общ вариант на Стълба, през 2017 г. следва да бъде приета схема за процес, който ще оформя политиките през следващите години.

Споделете тази страница