Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 21/10/2016

Гаранцията за младежта в действие: Бъдещето на Николай, изковано от чисто злато

В района на България, в който израства Николай, преобладават земеделието и обслужващият сектор. Учил е музика в училище, а единственият му трудов стаж е на бензиностанция и щом се оказва безработен, той започва борба за намиране на постоянна работа.

Име: Николай Петров Кръстев

Възраст: 24

Държава: България, Каварна

Програма по Гаранцията за младежта: Нова възможност за младежка заетост

Настоящ статут: Златар в „Борисов 71“

След като се регистрира в бюрото по труда, Николай открива схемата за Гаранция за младежта. Програмата, привлякла вниманието му, е Нова възможност за младежка заетост, която предлага шестмесечен стаж, индивидуализиран според нуждите на лицето.

„Бях доста заинтригуван от схемата, защото това беше шанс за мен да си намеря работа. – казва той. Имаше възможност да науча занаят и да придобия професия, която мога да развивам по-нататък. Имаше шанс да стана по-конкурентноспособен на трудовия пазар.“

Николай провежда стажа си в „Борисов 71“, златарско ателие, където сглобява елементи за различни бижута и декоративни предмети. „По време на стажа си работех с майстор, който ме ръководеше. – обяснява той. – Научих тънкостите на занаята и как да произвеждам предмети от скъпоценни метали. Научих се също така да работя в екип.

През стажа във фирмата той прави много положително впечатление на работодателите си. „След приключването на стажа те ми предложиха постоянна работа. Оттогава самоувереността и самочувствието ми нараснаха.”

Опитът, събран от Николай при включването му в схемата за Гаранция за младежта, му разкрива ползата за младите хора. „Схемата дава на младежите шанс да получат обучение и да си намерят работа. – заключава той. – Те могат да получат подкрепа от професионалист на работното място, да натрупат опит в определен занаят и да добият самоувереност.“

За програмата

Програмата Нова възможност за младежка заетост е финансирана от Европейския социален фонд (European Social Fund (ESF)) и Инициативата за младежка заетост (Youth Employment Initiative (YEI)) и се реализира по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси в България. Програмата има за цел да допринесе за намаляването на младежката безработица, като предостави възможности за облекчаване на прехода от образование до трудова заетост чрез стажове и обучение на място.

Младежка безработица в България

  • Към месец май 2016 г. 14,5% от младежите на възраст под 25 години в България са безработни.
  • В България Гаранцията за младежта предлага на младежите на възраст от 15 до 29 години трудова заетост, продължаващо обучение, чиракуване или стаж в срок от четири месеца от завършване на първоначалното образование или изгубване на работата.

Вижте повече

Споделете тази страница