Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Novice 12/10/2016

Tina sedi v svoji pisarni in dela na prenosniku

Ko je Tina Fonovic končala študij tako z diplomo iz prava kot tudi magisterijem na področju tržnih komunikacij, je bila polna samozavesti in prepričana, da bo zlahka našla zaposlitev. Minili sta dve leti in vsa tista samozavest je zbledela.

Ime: Tina Fonovic

Starost: 30 (29, ko se je vključila v program)

Država: Slovenija, Ljubljana

Program(i) jamstva za mlade: Neformalno usposabljanje, usposabljanje na delovnem mestu, Prvi izziv

Trenutni status: Pomočnica v oddelku za stike z javnostjo v glasbeni agenciji GIG INT

„Ker nisem imela nobenih predhodnih delovnih izkušenj, sem se znašla v začaranem krogu“, pojasnjuje. „Službe nisem mogla dobiti, ker nisem imela delovnih izkušenj, slednjih pa nisem mogla pridobiti, ker nisem dobila službe.“

S podobnim problemom se spopadajo mladi po vsej EU. Za Tino se je odgovor skrival v shemi jamstva za mlade. Shema nudi podporo, prilagojeno mladim, tako da jim nudi priložnost, da izboljšajo svoje spretnosti, pridobijo delovne izkušnje in dostopajo do trga dela.

„Najprej sem zaključila dva neformalna jezikovna tečaja nemščine, ki sta mi pomagala izboljšati moje znanje tujega jezika, ki je najbolj iskan med delodajalci“, pravi Tina. „Nato sem se udeležila trimesečnega usposabljanja na delovnem mestu, kjer sem si pridobila konkretne delovne izkušnje, ki jih zahtevajo delodajalci.“

Tinina pot je dosegla svoj vrhunec s ponudbo za zaposlitev, ki jo je dobila prek programa Prvi izziv. Zdaj je pomočnica v oddelku za stike z javnostjo v glasbeni agenciji in pridobiva dolgoročne izkušnje na področju, ki ga ljubi. „Veliko srečo imam, da sem zaposlena na področju, ki sem ga študirala, delo pa je raznoliko in dinamično“, pravi. „Veliko se naučim o stikih z javnostjo in trženju na družbenih medijih. Zagotovo je to okrepilo mojo samozavest in motivacijo.“

O programu

V Sloveniji programe Jamstva za mlade financirajo Evropski socialni sklad, Pobuda za zaposlovanje mladih (le Prvi izziv) in državni proračun. Vse izvajajo državne službe za zaposlovanje.

Program „Prvi izziv“ sestoji iz trimesečne poskusne dobe na delovnem mestu. Kasneje, če se delodajalec in delojemalec oba strinjata, instrument zagotavlja enoletno subvencionirano zaposlitev. Instrument delodajalce spodbuja, da zaposlijo mlade do 29. leta starosti, v obdobju 2007–2013 pa se je že izkazal za uspešnega.

Tečaji neformalnega usposabljanja mladim brezposelnim omogočajo, da si pridobijo spretnosti in kompetence ter tako izboljšajo svojo zaposljivost in konkurenčnost na trgu dela. Praktično usposabljanje spodbuja delodajalce, da mladim brezposelnim zagotovijo usposabljanje na delovnem mestu.

Brezposelnost mladih v Sloveniji

  • Od junija 2016 je bilo v Sloveniji 15 % mladih, starih manj kot 25 let, brezposelnih.
  • V Sloveniji Jamstvo za mlade mladim osebam, starim med 15 in 29 let, nudi zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v roku štirih mesecev od trenutka, ko so postali brezposelni ali opustili začetno izobraževanje.

Več na

Povej naprej