Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 09/09/2016

Брой 45 на списанието „Social Agenda“ — Умения: нов дневен ред

През идните месеци Европейската комисия ще предприеме десет инициативи за реализиране на програмата за нови умения за Европа, която тя прие на 10 юни.

Възрастен мъж обяснява нещо на младо момиче на компютър

 

 

 

В брой 45 на списанието „Social Agenda“ (Социален дневен ред) се обръща специално внимание на:

  • гаранцията за умения (средство за повишаване на грамотността, аритметичните и цифровите умения на възрастни работници)
  • начина на стимулиране на Европейската квалификационна рамка.

Като продължение на темата за бежанците от предния брой се прави подробно представяне на Плана за действие за интегрирането на граждани на трети страни, който Комисията прие на 7 юни.

Споделете тази страница