Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 26/05/2016

„Social Agenda“, № 44 — интегриране на бежанците

Предвид предстоящото приемане от страна на Европейската комисия на план за действие за интегрирането на граждани на трети страни (т.е. извън ЕС), в този нов брой на „Social Agenda“ е разгледан проблемът с бежанците от гледна точка на заетостта, социалните въпроси и приобщаването.

Няколко бежанци се опитват да погледнат отвъд стената

Освен това са представени други много актуални въпроси, като целевият преглед на Директивата относно командироването на работници от 1996 г., текущата обществена консултация за плана за бъдещия стълб за социални права за еврозоната, новият подход на Европейската комисия за водене на диалог с гражданското общество и как „Гаранция за младежта“ на ЕС работи на практика.

Споделете тази страница