Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 09/02/2016

„Social Agenda“ — пенсии, хора с увреждания и бежанци

Тъкмо когато социалните партньори са на път да се договорят за това как по-добре да управляват възрастта на работното място, в брой 43 на списанието „Social Agenda“ (Социален дневен ред) въпросът за пенсиите се разглежда от всички аспекти след публикуването на два доклада на ЕС относно застаряването на населението и относно адекватността на пенсиите.

Възрастна двойка, седнала около маса, обсъжда документи със социален работник

© Robert Kneschke / Shutterstock

В него също така се разглежда въпросът за равнопоставеното участие на хората с увреждания на пазара на труда и в обществото като цяло във време, когато Стратегията на ЕС за уврежданията се преразглежда.

Освен това се обяснява как най-малко четири фонда на ЕС могат да се използват за осигуряване на незабавна помощ и за средносрочна до дългосрочна подкрепа за мигранти и бежанци, които са достигнали до ЕС.

Споделете тази страница