Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 30/10/2015

„Social Agenda“ — дългосрочна безработица

Брой 42 на списанието „Social Agenda“ (Социален дневен ред) представя предложението на Европейската комисия за справяне с дългосрочната безработица.

„Social Agenda“ — дългосрочна безработица

За дългосрочно безработните лица Европейската комисия предлага европейска рамка за път за намиране на работа със задълбочена оценка между 12 и 18 месеца безработица, едно лице за контакт за всички житейски аспекти и договорно споразумение за връщане на работа.

Брой 42 на „Social Agenda“ (Социален дневен ред) разглежда това предложение от няколко ъгъла. То има прилики с „Гаранция за младежта“, която две години след своето стартиране създаде фокус и даде тласък. Този брой също така обяснява текущата революция за опростяване на ЕСФ и как Европейската година за развитие 2015 е свързана със заетостта, социалните въпроси и приобщаването.

Споделете тази страница