Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 20/07/2015

Social Agenda – Императивът на уменията

Брой 41 на списанието „Social Agenda“ (Социален дневен ред) е посветен изцяло на професионалното образование и обучение (ПОО) и професионалните умения.

Social Agenda – Императивът на уменията

Професионалното образование и обучение и професионалните умения са прагматичен начин за справяне с предизвикателствата пред ЕС, свързани със заетостта и социалните проблеми, при който отправната точка са потребностите на хората.

 

Уменията вече са част от портфейла на европейския комисар Мариан Тисен:

  • приемат се нови приоритети за модернизиране и подобряване на професионалното образование и обучение до 2020 година;
  • даден е тласък за развитие на Европейският алианс за професионална подготовка;
  • през 2016 г. трябва да е готова всеобхватна стратегия на ЕС за уменията.

В брой 41 на „Social Agenda“ е обхванато всичко това, като е допълнено със статии за дейността на агенциите на ЕС и Европейския социален фонд в областта на ПОО и професионалните умения.

Споделете тази страница