Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Novice 20/04/2015

Socialna agenda – gospodarska politika EU v nastajanju

V žarišču 40. številke revije Socialna agenda je evropski semester 2015, proces gospodarskega upravljanja EU.

Socialna agenda – gospodarska politika EU v nastajanju

Evropski semester je v polnem zamahu. Proces se hitro razvija, trenutno pa je osredotočen na izpolnjevanje glavnega cilja evropskega semestra, tj. državam prilagojena priporočila na lokalni ravni.

Ključno vlogo pri pripravi in izvajanju teh priporočil imajo socialni partnerji: socialne naložbe so ključnega pomena za trajnosten izhod iz krize in napredek v prihodnosti.

Temi 40. številke Socialne agende sta tudi:

  • Evropsko leto za razvoj 2015 – priložnost za izboljšave na področju pravic delavcev in varnosti v obratih tekstilne industrije držav v razvoju in
  • dejstvo, da je večina naložbenih programov, ki jih sofinancira EU na področju zaposlovanja in socialnega vključevanja, že sklenjenih in se lahko začnejo izvajati.

Povej naprej