Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 20/04/2015

„Social Agenda“ — процеса на изготвяне на икономическата политика на ЕС

Брой 40 на списанието „Social Agenda“ (Социален дневен ред) поставя акцент върху Европейския семестър 2015, процеса на икономическо управление на ЕС.

„Social Agenda“ — процеса на изготвяне на икономическата политика на ЕС

Европейският семестър тече с пълна сила. Процесът е много динамичен и сега фокусът е върху изпълнението на основната цел на Европейския семестър, специфичните за държавите препоръки, на местно равнище.

Социалните партньори играят ключова роля за изготвянето и реализирането на тези препоръки: социалните инвестиции са ключът към устойчиво излизане от кризата и бъдещ просперитет.

Брой 40 на списанието „Social Agenda“ също така поставя акцент върху:

  • Европейската година за развитие 2015 — една възможност за подобряване на трудовите права и на безопасността в предприятията от текстилната промишленост в развиващите се държави; и
  • факта, че повечето инвестиционни програми, съфинансирани от ЕС, в областта на заетостта и социалното приобщаване, вече са договорени и могат да влязат в действие.

Споделете тази страница