Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 05/12/2012

Заключителната конференция на Европейската година в България цели „Добавяне на живот към годините, а не години към живота“

Около 200 участника присъстваха на българската национална конференция за закриване на Европейската година посветена на Активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията 2012, която се проведе на 4 декември в Шератън хотел Балкан в София.

Заключителната конференция на Европейската година в България цели „Добавяне на живот към годините, а не години към живота“

Участниците бяха приветствани от Министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, който представи проведените през годината инициативи.

Министър Младенов отбеляза, че благодарение на реализираната през последните две години реформа в пенсионната система, възрастните работници ще имат все по-съществена роля на пазара на трудя през следващото десетилетие. Според статистиката, 40 % от населението в България е на възраст над 50 години.

Европейският комисар по заетостта, социалните въпроси и приобщаването, Ласло Андор, поздрави гостите във видео обръщение и изтъкна необходимостта страните-членки на ЕС да инвестират в здравеопазването, в адаптирането на трудовия пазар и в активното участие на възрастните хора в заетостта.

След него се включиха Филип Хат от Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и Лука Яхиер, председател на Група 3 на Европейския Икономически и Социален Съвет, които подчертаха важността от осигуряване на по-лесен достъп на възрастните хора до трудова заетост, доброволческа дейност и запознаване с новите цифрови технологии.

Министър Младенов връчи награди за най-добър работодател, подкрепящ успешно активния живот на своите възрастни служители, както и за най-добро медийно отразяване на мероприятията в рамките на Европейска година 2012.

Българските посланици на Европейската година за активен живот на възрастните хора и солидарността между поколенията 2012, Еню Бояджиев, Ингрид Шикова, Петър Бочаров и групата за традиционен фолклор „Бистришките баби“ също получиха поздравления и благодарности за активния им принос в популяризирането на Европейска година 2012. „Бистришките баби“ закриха церемонията със специално вокално изпълнение.

След края на официалната церемония, заключителното събитие продължи с дебати и доклади на тема „Възрастните работници на пазара на труда“. Доклади изнесоха експерти от Министерството на труда и социалната политика, Националния статистически институт, експерти от Българската академия на науките, неправителствени организации и университети.

--

Галерия със снимки от събитието.

Кликнете тук, за да заредите и разгледате по избор, всички инициативи, проведени в България, в рамките на Европейска година 2012.

За повече информация относно Европейска година 2012 в България, можете да посетите този сайт.

Споделете тази страница