Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Novice 19/07/2012

European Seniorforce Day : Kako uporabiti moč, ki izhaja iz znanja in izkušenj starejših prostovoljcev

Število ljudi, ki so stari več kot 60 let, hitro narašča – tako v Evropi kot drugje po svetu.

European Seniorforce Day : Kako uporabiti moč, ki izhaja iz znanja in izkušenj starejših prostovoljcev

Ali to pomeni, da bomo živeli v manj živahnih skupnostih, ki ne bodo sposobne odgovarjati na nove izzive ali zagotavljati enako dobre možnosti za mlajše in starejše? Seveda ne.

Čeprav so ljudje, stari šestdeset ali več let, resda upokojeni, lahko mnogo ponudijo svojim družinam in skupnosti. Toda veliko tega potenciala še vedno ni dovolj izkoriščenega. Skoraj tri četrtine vseh Evropejcev, ki se še niso upokojili, bi po raziskavi Flash Eurobarometer 2008 sodelovalo pri skupnostnem delu in prostovoljstvu po upokojitvi. Vendar pa je dejansko število upokojenih, ki to tudi počnejo, mnogo manjše.

V naših družbah obstaja mnogo težav, ki se bi jih morali dotakniti – kot obstaja tudi mnogo talenta in izkušenj starejših generacij. Postavlja se glavno vprašanje kako uporabiti to ogromno moč v dobro ljudi vseh starosti? Namen Evropskega dneva aktivnih starostnikov (European Seniorforce Day) je najti odgovore na to vprašanje.

Vsako leto prvega oktobra države po vsem svetu praznujejo Mednarodni dan starejših. V okviru Evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012 so letos javni organi in prostovoljne organizacije po vsej Evropi vabljeni, da namenijo en dan – prvi oktober ali kateri koli drug dan v tem mesecu – iskanju novih poti za vključevanje starejših prostovoljcev in poti, s katerimi bi kar najbolje uporabili doprinos starejših.

Obstaja veliko možnosti za izvedbo različnih dogodkov in aktivnosti, sejmov prostovoljstva, dnevov skupnostnega dela (npr. ureditev javnega prostora), dogodkov, kjer mladi povabijo starejše, da se jim pridružijo pri njihovih aktivnostih (»pripelji prijatelja«) ... Seveda pa lahko pustite svojim idejam prosto pot! Lokalne skupine prostovoljcev bi se lahko povezale z lokalnimi oblastmi in bi skupaj organizirale te dogodke in širile idejo s pomočjo lokalnih medijev.

Delite svoje aktivnosti z enako mislečimi po vsej Evropi tako, da o tem obvestite komunikacijsko agencijo, zadolženo za Evropsko leto aktivnega staranja 2012. Pobude bodo objavljene na uradni spletni strani.

Pošljite elektronsko sporočilo s kratkim opisom vaše načrtovane aktivnosti na: euseniorforceday@paueducation.com. Vaš opis naj vsebuje:

  • Kdo: organizacije, ki so pripravile pobudo
  • Kaj: kratek opis predlagane aktivnosti
  • Kje: država in kraj ali skupnost, kjer se bo aktivnost odvijala
  • Kdaj: načrtovan datum v oktobru 2012
  • Spletna stran pobude ali njene glavne organizacije
  • Oseba za stik
  • Elektronski naslov

Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov pojasnjuje, kako Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji in njegov podizvajalec uporabljata podatke, ki jih pridobita iz vašega elektronskega sporočila, in kako je varovana zaupnost teh podatkov.

Potrebujete še več informacij? Za vsa vprašanja se, prosimo, obrnite na: euseniorforceday@paueducation.com.

Povej naprej