Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 19/07/2012

European Seniorforce Day: Да се възползваме от опита на възрастните доброволци

Броят на хората над 60-годишна възраст нараства с бързи темпове както в Европа, така и по целия свят.

European Seniorforce Day: Да се възползваме от опита  на възрастните доброволци

Означава ли това, че ще живеем в едни не толкова активни общности и че вече няма да сме в състояние да посрещаме новите предизвикателства и да осигуряваме добри възможности както за младите, така и за по-възрастните? Разбира се, че не.

Хората над 60 години може да са излезли в пенсия, но все още имат да предложат много на своите семейства и общности. Преобладаващата част от този потенциал обаче все още е неизползвана. Проучване на "Евробарометър" от 2008г. установи, че близо тричетвърти от европейците, които все още не са се пенсионирали, биха се занимавали с работа в общността или с доброволчество след пенсионирането си. Реалният процент на пенсионерите, които се занимават с това обаче, е доста по-нисък.

Има толкова много проблеми за решаване в обществата ни и толкова много талант и опит у по-възрастните поколения. Ключовият въпрос е как да мобилизираме тази внушителна сила в полза на всички хора от всякакви възрасти? Идеята на Европейския ден на възрастните работещи е да се намерят отговори на този въпрос.

Всяка година на 1 октомври страните по целия свят отбелязват Международния ден на възрастните хора. Ето защо тази година, в контекста на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията 2012, държавните органи и доброволческите организации от цяла Европа се приканват да посветят един ден – 1-ви или който и да било друг ден от месец октомври – на това да намерят нови начини за ангажиране на възрастните доброволци и да се възползват от техния принос.

Възможностите за различни събития и инициативи са най-разнообразни: доброволчески изложения, дни на активност в общността (напр. облагородяване на обществените пространства), покана от младите доброволци към по-възрастните хора за участие в инициативите им ("Доведи приятел"), ... Вие съответно можете да имате свои собствени идеи! Местни групи от доброволци могат да се обединят с представителите на местната власт в организирането на тези събития и да разпространят информацията чрез местните медии.

Споделете какво правите вие с вашите съмишленици от цяла Европа, като информирате комуникационната агенция, натоварена с отговорността за Годината на активния живот на възрастните хора 2012. Инициативите ще бъдат публикувани на официалната й страница в интернет.

Изпратете съобщение по електронната поща с кратко описание на заплануваната от вас инициатива на електронен адрес: euseniorforceday@paueducation.com. Описанието трябва да включва следната информация:

  • Кой: организация зад инициативата
  • Какво: кратко описание на предложената дейност
  • Къде: държава и място или общност, където ще се провежда инициативата
  • Кога: планираната дата през м. октомври 2012г.
  • Интернет страница на инициативата или на основната организация зад нея
  • Лице за контакти
  • Адрес на електронната поща

Декларацията за защита на личните данни разяснява как Генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" на Европейската комисия и нейният подизпълнител използват данните, придобити чрез електронната поща, и как се защитава поверителността на тези данни.

Имате нужда от по-подробна информация? Моля, пишете ни на адрес: euseniorforceday@paueducation.com.

Споделете тази страница