Заетост, социални въпроси и приобщаване

Новини 06/03/2012

Откриване на Европейската година посветена на Активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията

Европейската година посветена на Активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията 2012, бе открита в България с официална церемония на 2 март в София.

Откриване на Европейската година посветена на Активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията

Събитието, което се състоя в Шератън София Хотел Балкан, беше открито от Министъра на Труда и Социалната политика и Национален координатор на инициативата за България, Тотю Младенов.

Във встъпителното си слово, министърът запозна участниците с мерките и политиките, които Министерството на Труда и Социалната политика изпълнява в подкрепа на активния живот на възрастните хора - насърчаване на трудовия живот, създаване на възможности за учене, квалификация и преквалификация, развитие на дългосрочната грижа и насърчаване на свободната доброволческа активност. „Министерството на Труда и Социалната политика създава условия за активен живот на възрастните чрез мерки по Закона за насърчаване на заетостта и чрез определянето на възрастните хора като приоритетна целева група за всички интервенции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, уточни министър Младенов.

Огнян Златев, ръководител на отдел „Комуникационни дейности” към Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и включване” на Европейската комисия изтъкна, че Европейска година 2012 ще бъде успешна, ако правителството, местните власти, обществото, бизнес структурите и НПО са готови да работят съвместно за каузата.

Зинаида Златанова, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България и Коре Янсон, посланик на Дания в България също се обърнаха към публиката. Те апелираха към организациите, институциите и бизнеса да спомогнат за прилагането на специални мерки по отношение на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията. Според г-н Янсон, основните цели на годината са да се образоват служителите и работодателите как да водят по-здравословен начин на живот след определена възраст и да се осигури по-гъвкав преход от пазара на труда към излизането в пенсия.

Пред гости и журналисти бяха представени националните посланици на Европейската година:

  • доц. Ингрид Шикова (ръководител на катедра „Европеистика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”),
  • Петко Бочаров – журналист,
  • доц. Еню Бояджиев - Председател на управителния орган на 40 спортни клубове „Здраве и дълголетие”
  • групата за автентичен фолклор „Бистришките баби”.

Посланиците на ЕГ 2012 споделиха с публиката своите препоръки за това, как да се приема живота и стареенето

Г-жа Шикова каза, че здравословното остаряване е свързано с начина, по който възприемаме живота. „Трябва да обичате, това, което правите, да обичате себе си, да се самоуважавате, да обичате живота, това е начинът да съхраните младежкото у себе си.”. Г-н Бочаров добави, че остаряването не представлява проблем за него, защото не го е включил в програмата си. Той каза, че е „твърде зает, за да мисли за това“.

Програмата по откриването на Годината продължи със семинар на тема „Активен живот на възрастните хора и участието им на пазара на труда”. Участие в него взеха експерти от Министерството на Труда и Социалната политика, изследователи от Българската академия на науките, и много неправителствени организации. Демографските предизвикателства и пазарът на труда на възрастните хора, съчетаването на семейния и професионалния живот, както и здравето на възрастните хора бяха сред основните теми на форума. В рамките на събитието, организациите представиха информация и материали свързани с дейността си, на информационни щандове.

Можете да разгледате снимки от събитието тук.

Споделете тази страница