Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Nyheter 30/03/2020

Coronaviruset: Kommissionen lägger fram en praktisk vägledning för fri rörlighet för kritiska yrkesgrupper

Kommissionen har i dag utfärdat nya praktiska råd för att se till att mobila arbetstagare inom EU ska kunna komma till jobbet. Det gäller särskilt dem som arbetar inom kritiska yrken med att bekämpa coronaviruspandemin.

Detta omfattar, men gäller inte enbart, personer som arbetar inom hälso- och sjukvård, livsmedelssektorn och andra viktiga tjänster som barnomsorg, äldreomsorg och kritisk personal för allmännyttiga tjänster. 

Även om det är förståeligt att medlemsländerna har infört interna gränskontroller för att begränsa spridningen av coronaviruset, är det absolut nödvändigt att kritiska arbetstagare utan fördröjning kan komma fram dit de ska.

I dagens riktlinjer anges ett antal kritiska yrkesgrupper som det är viktigt att ge fortsatt fri rörlighet inom EU. Förteckningen i riktlinjerna är inte uttömmande. 

Förutom dessa särskilda kategorier av arbetstagare fastställs det också att medlemsländerna bör låta gränsarbetare fortsätta att passera gränserna för att komma till arbetet så länge det fortfarande är tillåtet att arbeta i den berörda sektorn i värdmedlemsstaten. Medlemsländerna bör också behandla gränsarbetare och nationella arbetstagare på samma sätt.

När det gäller säsongsarbetare, särskilt inom jordbrukssektorn, uppmanas medlemsländerna att kommunicera med varandra om sina olika behov på teknisk nivå. De uppmanas också att införa särskilda förfaranden så att dessa arbetstagare smidigt kan passera gränserna, allt för att åtgärda bristen på arbetskraft till följd av krisen. 

De här riktlinjerna kompletterar de nyligen antagna 

Dela den här sidan