Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Finansiering

EU-kommissionen finansierar projekt om sysselsättning, sociala frågor och social inkludering genom följande program:

Europeiska socialfonden (ESF)

Europeiska socialfondens projekt hjälper människor att utveckla sin kompetens och förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Offentliga och privata organisationer som vill söka bidrag bör kontakta ESF:s förvaltningsmyndigheter i sitt land. EU-kommissionen fastställer prioriteringar, men deltar inte direkt i urvalet av projekten.

Läs mer om ESF
ESF i ditt land

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG)

Arbetstagare som har blivit arbetslösa på grund av strukturella förändringar i världshandeln kan få hjälp från EFG med att hitta ett nytt jobb så snabbt som möjligt. Enskilda eller företag som drabbats av uppsägningar och vill utnyttja fonden bör kontakta sina nationella myndigheter.

Läs mer om EFG

Finansiering 2021–2027

Kommissionen har föreslagit en förenkling och utvidgning av Europeiska socialfonden (ESF+) och en ändring av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG). De båda förslagen ingår i kommissionens paket med förslag till EU:s nästa långtidsbudget för 2021–2027 som antogs den 2 maj 2018. Samtliga förslag diskuteras nu i Europaparlamentet och rådet.

EU-programmet för sysselsättning och social innovation (Easi)

Programmet sköts av EU-kommissionen och stöder insatser för sysselsättning, socialpolitik och rörlighet på arbetsmarknaden i EU. Organisationer som vill söka pengar måste delta i en anbuds- eller förslagsomgång.

Läs mer om Easi

Fonden för EU-bistånd till de sämst ställda (Fead)

Fonden stöder EU-ländernas insatser för att hjälpa de som har det sämst ställt. Ländernas myndigheter väljer ut partnerorganisationer som ansvarar för utdelning av mat och andra basvaror, på grundval av nationella program för 2014–2020 som kommissionen har godkänt.

Läs mer om fonden

Dialog mellan arbetsmarknadens parter

Kommissionen stöder projekt som gäller dialogen och förhållandet mellan arbetsmarknadens parter både på EU-nivå och i medlemsländerna (under förutsättning att de nationella projekten har en tillräckligt stark transnationell/europeisk dimension). Projekten får stöd genom tre budgetposter. Varje år anordnas ansökningsomgångar för budgetposterna för relationer mellan arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen, informations- och utbildningsåtgärder för arbetstagarorganisationer samt information till, samråd med och medverkan av representanter i företag.

Läs mer om dialogen

Annan finansiering

Dela den här sidan