Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Samordning av de sociala trygghetssystemen i EU

EU:s gemensamma regler ska skydda dina sociala rättigheter när du flyttar inom Europa (EU:s 28 medlemsländer, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz). EU:s regler ska bara samordna de sociala trygghetssystemen. De nationella systemen ersätts inte med ett gemensamt europeiskt system. Det är upp till varje land att bestämma vem som är socialförsäkrad enligt landets lagstiftning, vem som har rätt till förmåner och på vilka villkor.

För vem gäller reglerna? 

De fyra grundreglerna 

  1. Du kan bara vara försäkrad i ett land i taget och betalar därför bara avgifter i det landet. Det är socialförsäkringsinstitutionerna som avgör vilket land du tillhör. Du kan inte välja.
    Ta reda på vilka regler som gäller för dig
  2. Du har samma rättigheter och skyldigheter som invånarna i det land där du är försäkrad. Allt enligt principen om likabehandling och icke-diskriminering.
  3. När du ansöker om en förmån, beaktas vid behov även de perioder då du har varit försäkrad, har arbetat eller varit bosatt i andra länder.
  4. Om du har rätt till kontantförmåner från ett land, kan du normalt få dem även om du är bosatt i ett annat land. Här gäller principen om att sociala trygghetsförmåner kan medföras utomlands.

Läs mer

Från och med den 1 maj 2010 gäller nya, uppdaterade regler (förordningarna 883/2004 och 987/2009). Mer information hittar du under vanliga frågor. Ta reda på vilka socialförsäkringsregler som gäller i olika länder.  

Den 13 december 2016 lade EU-kommissionen ett förslag om ändring av EU:s regler om samordning av de sociala trygghetssystemen. Europaparlamentet och rådet nådde en preliminär överenskommelse om förslaget i mars 2019.

Behöver du mer hjälp? 

Hittade du inte svar på din fråga? Har du fler frågor?

Ställ din fråga till Europa direkt (00800 6 7 8 9 10 11)
Lös problem med nationella myndigheter i ett annat EU-land (SOLVIT)
Få juridisk rådgivning från Ditt Europa – Rådgivning

 

Dela den här sidan