Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Undersökningar, utvärderingar, konsekvensbedömningar

Undersökningar, utvärderingar, konsekvensbedömningar

Samhället och arbetsmarknaden i EU förändras snabbt. Förändringarna beror bland annat på globaliseringen, den tekniska utvecklingen och den åldrande befolkningen.

EU-kommissionen hjälper de politiska beslutsfattarna genom att analysera viktiga trender i samhället och på arbetsmarknaden. Läs mer under följande rubriker:

Kommissionen utvärderar resultaten av EU:s verksamhet och program för att se till att de bidrar till att skapa jobb, lösa sociala problem och främja lika möjligheter. Läs mer under följande rubriker:

Kommissionen publicerar också mer än 50 undersökningar varje år. De flesta finansieras av EU:s Progressprogram. Du hittar undersökningar om sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter i dokumentdatabasen.

Dela den här sidan