Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Europeiska sjukförsäkringskortet

Vad är det europeiska sjukförsäkringskortet?

Det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) ger dig rätt till medicinskt nödvändig, offentlig vård under en tillfällig vistelse i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz eller Storbritannien. Med kortet får du vård på samma villkor och till samma kostnad (gratis i vissa länder) som landets egna invånare. Det gäller även vård när du har en kronisk eller långvarig sjukdom eller om du är gravid och ska föda barn.

Du beställer kortet hos Försäkringskassan eller Folkpensionsanstalten (Finland).

Viktig info om det europeiska sjukförsäkringskortet:

  • Det ersätter inte en reseförsäkring och täcker varken privat vård eller hemtransport.
  • Det gäller inte heller för planerad vård i utlandet.
  • Det garanterar inte gratis vård. Alla länder har olika sjukvårdssystem och du kan behöva betala för vård som inte kostar något i ditt hemland.

Tänk på att om du flyttar till ett annat EU-land så ska du registrera dig med hjälp av ett S1-intyg och inte använda ditt EU-kort för att få vård i ditt nya bosättningsland.

Dela den här sidan