Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Karriärmöjligheter

Europeiska kommissionens huvudkvarter, Berlaymont-byggnaden

Sysselsättning och socialpolitik är förvisso det vi sysslar med i vårt generaldirektorat, men det betyder inte att vi kan ordna jobb åt dig direkt. Det enda vi kan erbjuda är tjänster inom vår egen avdelning. Vi ingår i EU-kommissionen och rekryterar vår personal på samma sätt som alla andra kommissionsavdelningar.

Du kan arbeta för oss eller inom någon av EU:s övriga institutioner antingen som fast anställd eller med ett tillfälligt kontrakt.

Fast tjänst

Om du vill ha en fast tjänst, kan du gå till webbplatsen för Europeiska byrån för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO). Byråns uppgift är att anordna öppna uttagningsprov för rekrytering av högt kvalificerad personal till alla EU:s institutioner, d.v.s. Europaparlamentet, ministerrådet, EU-kommissionen, EU-domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska ombudsmannen. Ansök direkt på nätet, få svar på vanliga frågor och se var du kan få mer information.

Tillfälligt kontrakt

Om du vill ha en tillfällig anställning, kan det vara bra att känna till de olika anställningsformerna:

Andra möjligheter

Ibland offentliggör vi specifika uppmaningar att inkomma med intresseanmälan för tjänster inom vårt generaldirektorat.

Dela den här sidan