Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Publikationskatalog och dokumentdatabas

Publikationskatalog

Social Agenda kommer en gång i kvartalet och innehåller en översikt över kommissionens insatser för sysselsättning, sociala frågor och inkludering. I varje nummer tar vi upp ett aktuellt ämne med analyser och intervjuer.

Alla nummer av Social Agenda

Databasen innehåller policydokument och rapporter om EU:s verksamhet inom sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Här hittar du också tal och beskrivningar av EU-finansierade projekt.

Dokumentdatabas

EU Bookshop fungerar som nätbokhandel, bibliotek och arkiv för publikationer från 1952 och framåt. Här hittar du våra publikationer och merparten av det som publicerats av kommissionen, Europaparlamentet, rådet och EU:s byråer och andra organ.

EU Bookshop

På följande sidor hittar du information om EU:s lagstiftning på området sysselsättning, socialpolitik och inkludering:

De fullständiga lagtexterna (direktiv, förordningar, beslut m.m.) och andra officiella dokument, t.ex. meddelanden, finns i EUR-Lex.

EUR-Lex

Dela den här sidan