Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Tyck till om förstärkningen av sociala rättigheter i Europa

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter är vår strategi för att sörja för social rättvisa när samhället ställs om till klimatneutralitet, digitaliseras, anpassas till demografiska förändringar och återhämtar sig från covid-19-pandemin. Pelaren bygger på 20 huvudprinciper.

För att vi ska kunna ta oss ur den nuvarande krisen måste EU se till att ekonomin återhämtar sig, bygga upp sin motståndskraft och vägleda länderna i deras arbete med en rättvis grön och digital omställning. Men detta får inte ske på de fattigaste människornas, regionernas eller ländernas bekostnad. I stället måste vi sörja för en rättvis och inkluderande återhämtning för alla. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter utgör en kompass för vår tids sociala och ekonomiska utmaningar.

För att bidra till genomförandet av pelarens principer med hjälp av en handlingsplan (som ska presenteras i början av 2021) har kommissionen inlett en bred diskussion med alla medlemsländer, EU-regioner och partner.

Tillsammans ska vi uppgradera EU:s sociala marknadsekonomi så att den passar dagens och morgondagens möjligheter och utmaningar och säkerställer en rättvis omställning för alla.

Vi uppmanar därför alla partner att fram till den 30 november 2020 lägga fram sina synpunkter på de nya strategiska och rättsliga initiativ som krävs på olika nivåer (europeisk, nationell, regional och lokal) och/eller att göra konkreta åtaganden att som land, region, kommun eller organisation genomföra pelarens principer.

Lämna ditt bidrag

Evenemang

Vi kommer att informera om och stödja evenemang och debatter på nationell, regional och lokal nivå om de frågor som omfattas av pelarens principer. Vi hoppas att våra partner vill delta aktivt och engagera sig i detta arbete.

Dela den här sidan