Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Flytta och jobba i Europa

EU-reglerna

 • gör det lätt för dig som är EU-medborgare att jobba i ett annat EU-land
 • skyddar dina socialförsäkringsrättigheter när du flyttar inom Europa

Arbeta i annat EU-land

Fri rörlighet för arbetstagare är en av EU:s grundprinciper.

Som EU-medborgare får du

 • söka jobb i ett annat EU-land
 • arbeta där utan arbetstillstånd
 • bo där medan du arbetar
 • stanna kvar även när anställningen har upphört
 • samma rättigheter som landets egna medborgare när det gäller tillgång till jobb, arbetsvillkor samt alla andra sociala förmåner och skatteförmåner.

Läs mer om fri rörlighet för arbetstagare

Samordning av de sociala trygghetssystemen

EU-reglerna samordnar de nationella sociala trygghetssystemen så att du får de förmåner du har rätt till när du flyttar inom Europa (de 27 EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz).

Samordningen bygger på fyra grundregler:

 • Du kan bara vara försäkrad i ett land i taget och betalar därför bara avgifter i det landet.
 • Du har samma rättigheter och skyldigheter som invånarna i det land där du är försäkrad.
 • När du ansöker om en förmån, beaktas vid behov även de perioder då du har varit försäkrad, har jobbat eller varit bosatt i andra länder.
 • Om du har rätt till kontantförmåner från ett land, kan du normalt få dem även om du bor i ett annat land.

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka under en resa i EU, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz eller Storbritannien har du rätt till vård, förutsatt att du har med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort.

Läs mer om samordningen av de sociala trygghetssystemen

Dela den här sidan