Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap – en del av Easi

Inom delen mikrofinansiering och socialt entreprenörskap stöds två områden:

Mål

  • Öka tillgången på mikrofinansiering och göra det lättare för utsatta grupper att få finansiering för att starta eller vidareutveckla egna företag och mikroföretag.
  • Bygga upp mikrokreditgivarnas institutionella kapacitet.
  • Stödja framväxten av sociala företag, särskilt genom att göra det lättare att få finansiering.

Finansiering

Easi-garantin

Intresserade mikrokreditgivare och sociala företag kan söka totalt 96 miljoner euro från Easi-garantin för att nå ut till entreprenörer som de tidigare inte kunnat finansiera på grund av riskerna. Europeiska investeringsfonden har fått i uppdrag av kommissionen att genomföra garantin.

Du kan ansöka om finansiering via Easi-garantin (direkt garanti eller motgaranti) genom att svara på en intresseanmälan på Europeiska investeringsfondens webbplats.

Bygga upp kapacitet

Den nya Easi-delen för ökad investeringskapacitet ska stödja finansiella mellanhänder som ännu inte har uppnått hållbarhet eller behöver riskkapital för att säkra sin tillväxt och utveckling. Det totala anslaget på 16 miljoner euro omfattar eget kapital och, i undantagsfall, lån. Europeiska investeringsfonden har fått i uppdrag av kommissionen att genomföra den nya Easi-delen.

Du kan ansöka om medel för ökad investeringskapacitet genom att svara på en intresseanmälan på Europeiska investeringsfondens webbplats.

Easi-finansierat instrument

Det Easi-finansierade instrumentet är en lånefond på 200 miljoner euro. Fonden erbjuder prioriterade och efterställda lån till kreditinstitut som i sin tur erbjuder finansiering till mikroföretag och sociala företag. 

Det Easi-finansierade instrumentet ska förbättra tillgången till finansiering för mikroföretag, bland andra egenföretagare och de som sysselsätter utsatta människor, samt sociala företag. Målet är att bidra till fler jobb och social delaktighet.

Lånefonden är ett partnerskap mellan EU, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden. Europeiska investeringsfonden har utsetts till fondförvaltare.

Tekniskt bistånd

Tekniskt bistånd till mikrofinansiering från Easi

Easis tekniska bistånd till mikrofinansiering hjälper offentliga och privata finansförmedlare som arbetar i mikrofinanssektorn i Europa. Biståndet omfattar en rad aktiviteter som ska förbättra mikrofinansinstitutens interna förfaranden, underlätta tillgången till finansiering och utveckla ett hållbart europeiskt ekosystem för mikrofinansiering.

Det handlar om utvärderingar av institutioner, skräddarsydda utbildningar, kurser i investeringsberedskap, finansiella eller sociala kreditbetyg (valfritt), workshoppar och studiebesök, en helpdesk samt kurser i den europeiska uppförandekoden och utvärderingar av hur man följt den.

Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter  

EU-kommissionen vill främja god praxis för mikrofinansiering i Europa. Därför har kommissionen hjälpt till att ta fram och genomföra gemensamma riktlinjer, den så kallade europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter.

Syftet är att ge riktlinjer för god praxis till alla aktörer i sektorn – finansiärer, investerare, kunder, ägare och lagstiftare. Det finns två alternativ för intresserade institutioner:

  • Mikrofinansinstitut som inte är banker kan få ett intyg på att de följer uppförandekoden.
  • Banker som tillhandahåller mikrofinansiering kan ansluta sig till uppförandekoden.

Mikrofinansinstitut som vill få EU-stöd från Easis finansiella instrument måste ansluta sig till uppförandekoden.

Tekniskt bistånd till finansiering av sociala företag från Easi

Easis tekniska bistånd till finansiering av sociala företag hjälper offentliga och privata finansförmedlare som arbetar i mikrofinanssektorn i Europa.

Biståndet omfattar en rad aktiviteter som ska bygga upp kapaciteten hos dem som tillhandahåller finansiering till sociala företag och främja utbyte och spridning av god praxis i Europa i den här sektorn. Det handlar om kurser som har skräddarsytts för förmedlarnas särskilda behov, kurser i investeringsberedskap, ömsesidigt lärande, studiebesök och workshoppar om finansiering av sociala företag.

Vem kan delta?

EU-kommissionen finansierar inte direkt företagare eller sociala företag utan gör det möjligt för utvalda mikrokreditgivare och den sociala investeringsmarknaden i EU att öka sin utlåning.

Offentliga och privata organ på nationell, regional eller lokal nivå kan ansöka om finansiering och erbjuda mikrokrediter till personer och mikroföretag och finansiering för sociala företag i de här länderna.

Dela den här sidan