Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Strokovne informacije

Informacije na teh straneh so namenjene vsem, ki se ukvarjajo s pravili koordinacije sistemov socialne varnosti, denimo zavodi za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, odvetniki, sodniki, socialni partnerji in drugi strokovnjaki.

Vsebina:

 • Zakonodaja in sporazumi EU
  Pregled zakonodaje EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti in sporazumov z državami zunaj EU, povezave na uredbe in dodatne informacije.
 • Uradni dokumenti
  Posodobljene različice strukturiranih elektronskih dokumentov (dokumenti SED) in prenosnih dokumentov (dokumenti PD), vsi sklepi, priporočila in drugi akti, ki jih je sprejela Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti.
 • Elektronska izmenjava informacij o socialni varnosti
  Pregled sistema EESSI, dostop do tehničnih in drugih dokumentov in prenos programske opreme.
 • Mreža pravnih strokovnjakov in strokovnjakov za statistiko v zvezi s prostim pretokom delavcev in koordinacijo socialne varnosti je mreža neodvisnih strokovnjakov, ki Komisiji zagotavlja pravno in statistično strokovno podporo s pripravo poročil in občasnih analiz. Sestavljata jo dve skupini strokovnjakov:
 • Finančna pomoč EU
  Predstavitev novega sistema financiranja, ki ga je Evropska komisija vzpostavila za pomoč transnacionalnemu sodelovanju in informiranju v zvezi s koordinacijo sistemov socialne varnosti.
 • Vzajemni informacijski sistem o socialni varnosti  (MISSOC)
  Predstavitev sistema MISSOC in dostop do natančnih, primerljivih in najnovejših informacij o nacionalnih sistemih socialne varnosti.

Povej naprej