Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Brezposelnost

Brezposelnost

Spodnja pravila veljajo za vse, ki izgubijo delo v državah EU, na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu in Švici.

Uveljavljanje pravice do nadomestila

Pravico do nadomestila za brezposelnost uveljavljamo na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer smo nazadnje delali, razen če prebivamo v drugi državi. Na tem zavodu se tudi prijavimo.
Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Če prebivamo v drugi državi

  • Če stalno prebivamo v drugi državi EU, na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu in Švici in se v to državo vsak dan ali vsaj enkrat tedensko vračamo, se moramo prijaviti na tamkajšnjem zavodu za zaposlovanje in nadomestilo za brezposelnost zahtevati pri njih. Takšen je denimo položaj čezmejnih oziroma obmejnih delavcev, kot se imenujejo v predpisih EU. Prijavimo se lahko tudi na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer smo nazadnje delali, in tam iščemo novo zaposlitev, toda nadomestilo za brezposelnost nam bo še vedno izplačevala država, v kateri prebivamo.
  • Če stalno prebivamo v drugi državi EU, na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu in Švici, vendar se v to državo ne vračamo najmanj enkrat tedensko, lahko izbiramo in se prijavimo na zavodu za zaposlovanje bodisi v državi, kjer smo delali, bodisi v državi, kjer prebivamo. Na tem zavodu uveljavljamo tudi pravico do nadomestila za brezposelnost. Takšen je denimo položaj sezonskih delavcev.

Socialne pravice po državah

Delna brezposelnost

Če smo delno brezposelni, nadomestilo za brezposelnost izplačuje vedno država, v kateri smo še delno zaposleni.

Seštevanje delovnih dob v tujini

Ko na zavodu obravnavajo naš zahtevek za nadomestilo, morajo upoštevati našo zavarovalno dobo v drugih državah (EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica), če to vpliva na našo pravico do nadomestila za brezposelnost. Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Prejemanje nadomestila, kadar iščemo delo v tujini

Če se odločimo, da bomo novo zaposlitev iskali v drugi državi (EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica), lahko pod določenimi pogoji prejemamo nadomestilo za brezposelnost še tri mesece (s podaljšanjem na največ šest mesecev). Več v odgovorih na pogosta vprašanja.

Več informacij

Informacije boste našli tudi v odgovorih na pogosta vprašanja

Pomoč

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Europe Direct – vaša vprašanja (00800 6 7 8 9 10 11)
SOLVIT – reševanje težav z upravnimi organi
Tvoja Evropa – pravni nasveti

Povej naprej