Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Najpogostejša vprašanja - Nadomestila v primeru smrti

Nadomestila preživelim družinskim članom

Pravila, ki se uporabljajo za družinsko ali vdovsko pokojnino, so enaka pravilom za invalidsko ali starostno pokojnino.

Nadomestila preživelim družinskim članom morajo biti izplačana, ne glede na to, v kateri državi (članici EU, Lihtenštajnu, Švici, Islandiji ali Norveški) prebiva upravičenec.

Nadomestila v primeru smrti

 

Zavodi za zavarovanje morajo ob presoji upravičenosti do nadomestila v primeru smrti tako kot pri ostalih pravicah upoštevati zavarovalno dobo ali dobo stalnega prebivanja, dopolnjeno v skladu z zakonodajo katere koli druge države članice EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške ali Švice.

Nadomestilo v primeru smrti izplača pristojni zavod za zavarovanje v državi, v kateri je bil pokojnik zavarovan, ne glede na državo prebivališča upravičenca (državo EU, Islandijo, Lihtenštajn, Norveško ali Švico).

 

Povej naprej