Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Najpogostejša vprašanja - Nesreče pri delu, poklicne bolezni

Ste že obiskali našo stran o nesrečah pri delu in poklicnih boleznih?

Uveljavljanje pravic

Svojemu zavodu za zavarovanje morate poslati izjavo o nesreči. Zavod za zavarovanje v državi nesreče mora vašemu pristojnemu zavodu posredovati še zdravniško spričevalo in morebitne dodatne informacije, ki jih zahteva vaš zavod.

Če se je nesreča zgodila na poti na delo ali z njega, bo vaš zavod morda sprožil preiskavo v državi nesreče. Preiskovalcu bodo pomagali organi v državi nesreče. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Če je v skladu z nacionalno zakonodajo države, v kateri ste zavarovani, znesek denarnega nadomestila odvisen od števila družinskih članov, se za izračun zneska upoštevajo tudi družinski člani, ki imajo prebivališče v drugi državi članici EU, Lihtenštajnu, Švici, na Islandiji ali Norveškem.

Če ste dejavnost, ki je verjetno povzročila poklicno bolezen, opravljali v več državah (članicah EU, Islandiji, Lihtenštajnu, Norveški ali Švici), lahko sami ali vaši upravičenci nadomestilo zahtevate samo v državi, v kateri ste bili zavarovani, ko ste nazadnje opravljali dejavnost.

Za izplačevanje denarnih nadomestil zaradi nesreče pri delu ali poklicne bolezni (nadomestila, ki nadomestijo izpad osebnega dohodka zaradi nesreče pri delu ali poklicne bolezni) je vedno pristojna država, v kateri ste zavarovani.

Denarna nadomestila ponavadi neposredno izplača zavod za zavarovanje v državi, v kateri ste zavarovani. Država, v kateri ste zavarovani, pa se lahko sporazume z zavodom v državi stalnega ali začasnega prebivališča, da vam denarna nadomestila izplačajo tam. To ne bo vplivalo na višino nadomestila.

Nesreče v tujini

Če se nesreča pri delu zgodi na poslovnem potovanju v EU, Lihtenštajnu, Švici, na Islandiji ali na Norveškem, zavarovanje za nesrečo pri delu še vedno velja.

Med poslovnim potovanjem v državi, v kateri niste zavarovani, ste upravičeni do vseh zdravstveno utemeljenih nujnih storitev. Upravičeni ste tudi do posebnih storitev iz pravic iz zavarovanja za primer nesreče pri delu, ki jih zagotavlja država, v kateri se je nesreča zgodila.

Povej naprej