Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Najpogostejša vprašanja - Brezposelnost

Ali ste že obiskali našo stran o brezposelnosti?

Izračun nadomestila


Vsaka država s svojo zakonodajo določi, kdo je upravičen do nadomestila za brezposelnost ter višino in trajanje nadomestila. Predpisi Evropske unije pa zagotavljajo:

 1. pri uveljavljanju pravice do nadomestila veljajo za vas enaki pogoji kot za državljane države, ki vam izplačuje nadomestilo. Nadomestilo navadno izplačuje država, v kateri ste nazadnje delali;
 2. pri izračunu višine nadomestila mora zavod za zaposlovanje upoštevati vašo zavarovalno oziroma delovno dobo v drugih državah, če je to potrebno;
 3. če je višina nadomestila odvisna od plače, ki ste jo prejemali v delovnem razmerju, se upošteva samo dohodek, ki ste ga prejemali v državi, kjer ste nazadnje delali;
 4. če je višina nadomestila odvisna od števila družinskih članov, vaši družinski člani pa živijo v drugi državi (države EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica), se pri izračunu upošteva, da živijo v državi, ki vam plačuje nadomestilo.

Vloge

Na zavodu za zavarovanje v državah, kjer ste bili zaposleni, zaprosite za dokument U1. Zavod, na katerem uveljavljate pravico do nadomestila, bo na podlagi tega dokumenta upošteval vašo delovno oziroma zavarovalno dobo v drugih državah. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu


Če zavodu, na katerem uveljavljate pravico do nadomestila, tega dokumenta ne boste predložili, bo zavod podatke iz drugih držav pridobil elektronsko.

Če ste zaposleni v državi EU, na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu ali Švici, prebivate pa v kaki drugi od naštetih držav in se tja vračate vsak dan ali vsaj enkrat tedensko, veljate po členu 1(f) Uredbe 883/2004 za čezmejnega (obmejnega) delavca.

To pomeni, da se morate v primeru brezposelnosti prijaviti na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer prebivate, in tam uveljavljati pravico do nadomestila.

Zavoda v obeh državah si bosta podatke o vaši zadnji zaposlitvi izmenjala elektronsko. Na zavodu za zavarovanje v državi, kjer ste bili zaposleni, vam lahko izdajo tudi dokument U1, ki vsebuje te podatke in ki ga oddate na zavodu za zaposlovanje v državi prebivališča. Tako boste pospešili postopek reševanja vaše vloge.

Predpisi EU izhajajo iz domneve, da novo zaposlitev laže najdemo v državi, kjer stalno prebivamo. Čezmejni delavci, ki so izgubili delo, se tako lahko vrnejo v državo prebivališča in se jim ni treba vsak dan voziti na zavod za zaposlovanje v državi zadnje zaposlitve.

Čeprav med zadnjo zaposlitvijo prispevkov za zavoravanje niste plačevali v matični državi, vam bo ta izplačevala nadomestilo za brezposelnost, kot če bi bili zavarovani tam.

Če je višina zneska odvisna od dohodka, ki ste ga prejemali med zadnjo zaposlitvijo, bo zavod, na katerem uveljavljate pravico, višino nadomestila izračunal na podlagi dohodka, ki ste ga prejemali v državi zadnje zaposlitve.

Čezmejnim delavcem lahko nadomestilo za brezposelnost izplačuje samo država, v kateri imajo stalno prebivališče. Prijaviti se torej morate na tamkajšnjem zavodu za zaposlovanje. Če želite novo zaposlitev iskati tudi v državi, kjer ste nazadnje delali, se lahko – dodatno – prijavite tudi na njihovem zavodu za zaposlovanje.

V tem primeru boste morali upoštevati obveznosti in postopke v obeh državah. Toda prednost imajo obveznosti in ponudbe dela v matični državi, saj vam ta izplačuje nadomestilo.

Če ne živite stalno v državi EU, kjer ste zaposleni, in se v državo prebivališča ne vračate najmanj enkrat tedensko (torej niste čezmejni delavec), lahko izbirate med dvema možnostma: prijavite se lahko na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer ste bili nazadnje zaposleni, in tam uveljavljate svoje pravice, ali pa se vrnete in se prijavite na zavodu v matični državi ter tam uveljavljate pravico do nadomestila in iščete novo zaposlitev.

Višino nadomestila vam bodo vedno izračunali na podlagi plače, ki ste jo prejemali v državi zadnje zaposlitve.

Možno je tudi, da se najprej prijavite na zavodu za zaposlovanje v državi zadnje zaposlitve ter tam uveljavljate pravico do nadomestila, nato pa se vrnete v državo prebivališča in tja prenesete tudi pravico do nadomestila (glej spodaj).

Država stalnega prebivališča je država, v kateri „običajno prebivate“ oziroma v kateri je „središče vaših življenjskih interesov“.

Zavod za zavarovanje pri ugotavljanju, katera država je država stalnega prebivališča, upošteva več meril, denimo: trajanje bivanja v posamezni državi; vaše družinske okoliščine in vezi; vaše stanovanjske razmere in kako trajne so; kraj poklicnih ali nepridobitnih dejavnosti; značilnosti poklicne dejavnosti; rezidentski status za davčne namene; vir dohodkov (za študente).

O državi stalnega prebivališča vedno odloči zavod za zavarovanje in ne zavarovanec.

Iskanje dela v tujini

Če zaposlitve ne boste iskali v državi, ki vam izplačuje nadomestilo, lahko pravico do nadomestila za omejeno obdobje prenesete v drugo državo (glej spodaj). >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Pod določenimi pogoji (glej spodaj), lahko v drugi državi nadomestilo za brezposelnost prejemate tri mesece od dneva, ko niste več na razpolago zavodu za zaposlovanje v državi, ki vam plačuje nadomestilo. Pristojni zavod te države lahko trimesečno obdobje podaljša, vendar največ na šest mesecev.

Za podaljšanje zaprosite, še preden se izteče trimesečno obdobje, sicer lahko izgubite pravico do nadomestila. Odobritev podaljšanja ni obvezna, zavod oziroma upravni organi o njej odločajo glede na vaše okoliščine.

 1. Na zavodu za zaposlovanje države, ki vam plačuje nadomestilo za brezposelnost, morate biti prijavljeni kot iskalec zaposlitve vsaj štiri tedne od dneva, ko ste ostali brez zaposlitve. Možne so izjeme.
 2. Na svojem zavodu za zaposlovanje morate zaprositi za dokument U2. S tem dokumentom se boste nato prijavili na tujem zavodu za zaposlovanje.
 3. V sedmih dneh po odhodu iz matične države se morate prijaviti na zavodu za zaposlovanje v državi, kjer boste iskali delo. Za vas bodo potem veljali obveznosti in postopki tamkajšnjega zavoda.
 4. Če zaposlitve ne boste našli, se boste morali vrniti v matično državo pred koncem obdobja, ki je navedeno na dokumentu U2. Če se boste vrnili po koncu tega obdobja brez izrecnega dovoljenja zavoda za zaposlovanje države, ki vam plačuje nadomestilo, boste izgubili pravico do nadomestila.

Če se boste v državo, ki vam plačuje nadomestilo, vrnili pred koncem obdobja, ki ga je vaš zavod za zaposlovanje navedel na dokumentu U2, boste prejemali odobreno nadomestilo. Če se boste vrnili po koncu tega obdobja, boste pravico do nadomestila morda izgubili.

Če se boste v državo, ki vam plačuje nadomestilo, vrnili pred koncem obdobja, ki ga je vaš zavod za zaposlovanje navedel na dokumentu U2, boste prejemali odobreno nadomestilo.

Lahko se tudi odločite in odidete iskat delo še v kako drugo državo. Nadomestilo boste prejemali, dokler skupno bivanje v tujini ne bo preseglo treh mesecev (oz. šestih, če vam vaš zavod podaljša to obdobje).

Da, v večini držav lahko, toda

 • Avstrija, Belgija, Francija, Islandija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Švica in Združeno kraljestvo so uvedle omejitve zaposlovanja za bolgarske in romunske državljane,
 • Avstrija, Malta, Nemčija, Švica in Združeno kraljestvo pa delne omejitve za češke, estonske, latvijske, litovske, madžarske, poljske, slovaške in slovenske državljane.

Omejitve zaposlovanja bodo ukinjene:

 • 30. aprila 2011 za češke, estonske, latvijske, litovske, madžarske, poljske, slovaške in slovenske državljane; 31. maja 2011 v Švici;
 • 31. decembra 2013 za bolgarske in romunske državljane; 31. maja 2016 v Švici.

Druga nadomestila

Če ste se po delu v tujini vrnili v matično državo (državo stalnega prebivališča) in vam ta država plačuje nadomestilo za brezposelnost, bo pristojna tudi za druga nadomestila in pravice iz zavarovanja. Država, ki vam plačuje nadomestilo za brezposelnost, bo pristojna, tudi če med zadnjo zaposlitvijo v drugi državi (države EU, Islandija, Lihtenštajn, norveška, Švica) niste bili zavarovani.

Če nadomestilo za brezposelnost prejemate v državi, kjer ste izgubili delo, bo vaše zdravstveno zavarovanje veljalo tudi v drugih državah EU. Zavarovani boste vi in vaša družina, vendar boste potrebovali evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Zanjo lahko zaprosite na svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje. >> Oglejte si strani o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja

Povej naprej