Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Najpogostejša vprašanja - Invalidnost

Ali ste že obiskali našo stran o invalidnosti?

Odmera pokojnine

Na izračun pokojnine navadno vpliva stopnja invalidnosti oziroma telesne okvare. O tem bodo v skladu z nacionalno zakonodajo odločili zavodi vsake posamezne države, v kateri ste bili zavarovani.

Merila za ocenjevanje stopnje invalidnosti se po državah razlikujejo. O tem, katera država oziroma države so pristojne za izplačilo invalidske pokojnine, boste več izvedeli na straneh o invalidski pokojnini.

Država, v kateri boste vložili pokojninski zahtevek, bo pri izračunu zneska lahko upoštevala tudi pokojnine, ki jih prejemate iz drugih držav. >> Nacionalni predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Oglejmo si praktičen primer: v državi A ste bili zavarovani dvajset let, nato pet let v državi B in nazadnje dve leti v državi C. V vseh treh državah invalidsko pokojnino izračunajo sorazmerno z dolžino zavarovalne dobe.

Delo ste prekinili v državi C, kjer so vam priznali 100-odstotno invalidnost. V državi C ste torej upravičeni do invalidnine na podlagi dveletne zavarovalne dobe. Invalidnino boste prejeli tudi iz države B, kjer ste bili zavarovani pet let, vendar vam tam priznavajo 70-odstotno invalidnost. V državi A, kjer imate najdaljšo delovno in zavarovalno dobo, vam priznavajo pravico do pokojnine za 30-odstotno invalidnost.

Vsaka država ima svoje predpise glede pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Nacionalni sistemi socialne varnosti v Evropski uniji namreč niso poenoteni, veljajo samo predpisi o koordinaciji. >> Nacionalni predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Vloge

Pravico do invalidske pokojnine uveljavljate v državi svojega prebivališča, razen če tam niste bili nikoli zavarovani. V tem primeru se obrnite na zavod države, v kateri ste bili nazadnje zavarovani. >> Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Zavod, na katerem uveljavljate pravico do invalidske pokojnine, bo po potrebi upošteval vaše zavarovalne dobe in prebivanje v drugih državah (EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška ali Švica)i.

Selitev v tujino

Če ste upravičeni do invalidske pokojnine, vam jo bodo izplačali ne glede na to, kje v EU, Islandiji, Lihtenštajnu, Norveškem ali Švici prebivate. >> Zavarovanje za primer bolezni

Če stalno ali začasno prebivate v državah EU oziroma na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu in Švici, boste vse potrebne upravne postopke in zdravstvene preglede navadno opravili v državi, kjer živite. Vendar vas država, ki izplačuje pokojnino, lahko pokliče na nekatere preglede, če vam vaše zdravje to dopušča.

Povej naprej