Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Najpogostejša vprašanja - Kaj pomeni koordinacija?

Ali ste že obiskali našo stran o koordinaciji socialne varnosti?

Posodobljena koordinacija sistemov socialne varnosti

 

To pomeni, da se od 1. maja 2010 uporabljajo novi predpisi: Uredbe 883/2004 in 987/2009.

Novi predpisi ne veljajo samo za delavce in njihove družine, temveč tudi za brezposelne, še nezaposlene ali tiste, ki niso več zaposleni.

Uporabljajo se tudi za nove pravice, denimo pravico do očetovskega dopusta in nadomestilo pred upokojitvijo, ki se tako prilagajajo spremembam v nacionalnih predpisih o socialni varnosti.

Novi predpisi tudi vzpostavljajo instrumente in strukturirane postopke za izboljšanje storitev za uporabnike. Vzpostavlja se novo omrežje za elektronsko izmenjavo podatkov o socialni varnosti (sistem EESSI, glej spodaj), ki bo v celoti delovalo maja 2012.

V odgovorih na pogosta vprašanja preverite, ali se je v vašem primeru kaj spremenilo.

Elektronska izmenjava podatkov o socialni varnosti

 

Med glavnimi novostmi novih predpisov je obvezna elektronska izmenjava podatkov o socialni varnosti med državami (člen 4 Uredbe 987/2009).

Nov sistem zagotavlja varen skupni okvir: sistem EESSI (elektronska izmenjava podatkov s področja socialne varnosti). Sistem bo predvidoma olajšal sodelovanje med zavodi in uresničevanje pravic državljanov, denimo s hitrejšo odobritvijo nadomestil.

Tiskani obrazci ne bodo več potrebni. Ponekod jih bodo nadomestili tako imenovani „prenosni dokumenti“. Več o obrazcih in vlogah v odgovorih na pogosta vprašanja.

 

Povej naprej