Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Koordinacija sistemov socialne varnosti EU

Evropska unija določa skupna pravila, po katerih so naše socialne pravice zaščitene povsod v Evropi (27 držav EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica). Za Združeno kraljestvo veljajo posebna pravila glede koordinacije. Koordinacija sistemov socialne varnosti ne pomeni, da zdaj namesto posameznih nacionalnih sistemov socialne varnosti velja enotni evropski sistem. Vsaka država EU svobodno odloča o tem, kdo se lahko zavaruje po njeni zakonodaji, katere pravice izhajajo iz zavarovanja in pod kakšnimi pogoji.

Za koga veljajo ta pravila?

Štiri osnovna načela

  1. Zavarovani ste po zakonodaji ene same države, zato plačujete prispevke samo v eni državi. Zavodi za zavarovanje odločijo, katera zakonodaja velja za vas. Sami ne morete izbirati.
    Kateri predpisi veljajo za vas?
  2. V državi, v kateri ste zavarovani, imate enake pravice in obveznosti kot državljani te države. To je načelo enakega obravnavanja ali načelo nediskriminacije.
  3. Ko uveljavljate svoje pravice, pristojni zavod po potrebi upošteva tudi zavarovalno oziroma delovno dobo in prebivanje v drugih državah.
  4. Če ste upravičeni do gotovinskega izplačila v eni državi, ga boste na splošno prejemali tudi, če živite v drugi državi. To je načelo prenosljivosti pravic.

Več informacij

Od 1. maja 2010 se uporabljata uredbi o posodobljeni koordinaciji (Uredba 883/2004 in Uredba 987/2009). Dodatne informacije boste našli v odgovorih na pogosta vprašanja.  Predpisi o socialni varnosti po posameznih državah.

Evropska komisija je 13. decembra 2016 predlagala revizijo zakonodaje EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti. O predlogu zdaj razpravljajo v Evropskem parlamentu in Svetu EU.

Pomoč

Kje najti želene informacije? 

Obrnite se na službo Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Reševanje težav z upravnimi organi (SOLVIT)
Tvoja Evropa – pravni nasveti

Povej naprej