Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Koordinacija sistemov socialne varnosti EU

Evropska unija pa določa skupne predpise, po katerih so naše socialne pravice zaščitene povsod v Evropi (28 držav EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica). Koordinacija sistemov socialne varnosti ne pomeni, da zdaj namesto posameznih nacionalnih sistemov socialne varnosti velja enotni evropski sistem. Vsaka država EU svobodno odloča o tem, kdo se lahko zavaruje po njeni zakonodaji, katere pravice izhajajo iz zavarovanja in pod kakšnimi pogoji.

Za koga veljajo skupni predpisi EU? 

Štiri osnovna načela 

  1. Zavarovani smo samo po zakonodaji ene države, zato tudi prispevke plačujemo samo v eni državi. Zavodi za zavarovanje odločijo, katera zakonodaja velja za nas. Sami ne moremo izbirati.
    Kateri predpisi veljajo za vas?
  2. V državi, v kateri smo zavarovani, imamo enake pravice in obveznosti kot državljani te države. To je načelo enakega obravnavanja ali načelo nediskriminacije.
  3. Ko uveljavljamo svoje pravice, pristojni zavod po potrebi upošteva tudi zavarovalno oziroma delovno dobo in prebivanje v drugih državah.
  4. Če smo upravičeni do denarnega nadomestila, ga bomo na splošno prejemali, tudi če živimo v drugi državi. To je načelo o prenosljivosti pravic.

Več informacij 

S 1. majem 2010 se uporabljata uredbi o posodobljeni koordinaciji (Uredba 883/2004 in Uredba 987/2009). Informacije boste našli tudi v odgovorih na pogosta vprašanja. Predpisi o socialni varnosti po posameznih državah. 

Evropska komisija je 13. decembra 2016 predstavila revizijo zakonodaje EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta marca 2019 dosegla začasni dogovor o predlogu.

Pomoč 

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Europe Direct – vaša vprašanja (00800 6 7 8 9 10 11)
SOLVIT – reševanje težav z upravnimi organi
Tvoja Evropa – pravni nasveti

 

Povej naprej