Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Mikrofinančni instrument Progress - Za ponudnike posojil v okviru mikrofinančnega instrumenta Progres

Kdo je upravičen?

Katera koli javna ali zasebna ustanova, ki ponuja mikroposojila in/ali jamstva za samozaposlene posameznike ali lastnike mikropodjetij s sedežem v 28 državah EU.

Kakšne so koristi?

To je priložnost za:

  • povečanje obsega posojil in pridobitev novih strank,
  • pridobitev novih naložbenikov iz zasebnega sektorja in trajnejši delniški sistem,
  • razvoj pilotnih projektov in koriščenje ekonomije obsega,
  • sprejetje trajnostnih ukrepov za spodbujanje zaposlovanja.

Stroški

Pri jamstvih za mikroposojila ni stroškov razen morebitnega stroška za rezervacijo sredstev kredita.

Kar zadeva finančne instrumente, se pri ceni upoštevajo tržni pogoji in veljavne referenčne stopnje, premija tveganja države in nasprotne stranke, konkurenca in kritje stroškov.

Prijava

Kar zadeva jamstva za mikroposojila (neposredna ali sekundarna), se lahko prijavite na razpis za prijavo interesa, objavljen na spletišču Evropskega investicijskega sklada.

S finančnimi instrumenti (različnimi oblikami posojil in naložb v lastniški kapital), ki jih ponuja posebni naložbeni sklad, lahko ponudniki mikroposojil povečajo svoje posojilne zmožnosti. Prijavo o interesu pošljite na p.eriksson@eif.org pri evropskem investicijskem skladu.

Izbor ponudnikov mikroposojil

Evropski investicijski sklad, ki upravlja mikrofinančni instrument Progress, upošteva naslednje kriterije:

  • izpolnjevanje standardnih pogojev bančnega poslovanja,
  • izkušnje z mikrofinanciranjem,
  • finančno stanje,
  • sposobnost financiranja,
  • operativna sposobnost,
  • pričakovani učinek (npr.: obseg in geografski obseg).

Nadaljnje informacije - spletna stran Evropskega investicijskega sklada

Jamstva in finančni instrumenti, vključno s postopkom prijave (samo v angleščini)

Evropski mikrofinančni instrument Progress (spletišče EIF) (samo v angleščini)

Povej naprej