Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Mikrofinančni instrument Progress

Kaj je mikrofinančni instrument Progress

Evropski mikrofinančni instrument Progress, ki je na voljo od leta 2010, omogoča najetje mikroposojil v višini največ 25 000 EUR za ustanovitev podjetja ali razširitev poslovanja.

Instrument ne financira neposredno podjetnikov, pač pa je namenjen izbranim ponudnikom mikroposojil v EU. Cilj je izboljšati njihovo posojilno zmožnost, in sicer:

  • z dajanjem garancij, s čimer prevzame del njihovega tveganja,
  • z zagotavljanjem finančnih sredstev za mikroposojila.

Ponudniki mikroposojil so lahko zasebne ali državne banke, nebančne mikrofinančne institucije in neprofitni ponudniki mikroposojil.

Vsak ponudnik mikroposojil določi pogoje za pridobitev mikroposojila (višina, obdobje odplačevanja posojila, obrestna mera in stroški, časovni okvir za pridobitev posojila).

Sredstva iz naslova instrumenta Progress se ne morejo uporabiti za odplačilo obstoječih finančnih obveznosti, denimo za prekoračitve limita ali kratkoročne akreditive.

Kakšni so pogoji za pridobitev posojila

Za posojilo lahko zaprosite, če:

  • se želite samozaposliti ali ustanoviti mikropodjetje (z manj kot desetimi zaposlenimi) oziroma razširiti poslovanje, zlasti na področju družbeno odgovornega podjetništva,
  • ste brezposelni,
  • ste naredili poklicni premor,
  • imate težave s pridobitvijo klasičnega posojila, ker ste ženska, premladi ali prestari, pripadnik manjšine, invalid itd.

Kako do posojila

Najprej se pozanimajte o morebitnih ponudnikih mikroposojil v svoji državi. Pri njih lahko dobite več informacij o pogojih prijave in postopkih, lahko pa jim tudi neposredno pošljete prijavo za posojilo.

Postanite ponudnik mikroposojil v okviru evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress

Evropski mikrofinančni instrument Progress financirata Evropska komisija in Evropska investicijska banka. Upravlja ga Evropski investicijski sklad.

Glej tudi

Drugi programi mikrofinanciranja

Povej naprej