Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Analize, ocena, ocena učinka

© Bacho Foto / Fotolia

Evropska družba in trgi dela se hitro spreminjajo. Vzroki za spremembe so različni, od globalizacije do tehnološkega napredka in staranja prebivalstva. 

Evropska komisija oblikovalcem politik pomaga z analizami pomembnih družbenih trendov in gibanj na trgu dela. Več informacij je na voljo na spodaj navedenih straneh spletišča: Zaposlovanje in socialna analiza

Vrednotenja in ocene učinka politik in skladov na področju zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanja zagotavljajo, da se politike in zakondaja EU pripravljajo na odprt in pregleden način, na podlagi najboljših dokazov in s sodelovanjem deležnikov. Tako se cilji dosegajo z minimalnimi stroški. Več informacij: Vrednotenje in ocena učinka 

Publikacije, ki jih je Evropska komisija naročila na področju zaposlovanja, socialnih zadev in enakih možnosti, vključno s študijami v podporo vrednotenjem in ocenam učinka, so na voljo na tem spletišču v katalogu publikacij.

Povej naprej