Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Kako se prijaviti?

Za sredstva sklada lahko zaprosijo samo države članice. Posamezniki, predstavniške organizacije in delodajalci, ki želijo zagotoviti, da odpuščeni delavci dobijo podporo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG), se morajo obrniti na kontaktno osebo ESPG v svoji državi.

Uredba ESPG določa pogoje za upravičenost vloge.

Nadaljnje informacije:

Roki za oddajo vloge so zelo kratki, zato je Komisija pripravljena ponuditi pomoč pred vložitvijo uradne vloge.

Države članice, ki jih ta pomoč zanima, naj se obrnejo na Evropsko komisijo na naslov  EMPL-EGF@ec.europa.eu.

Kontaktne osebe ESPG v državah EU

 

Izberite zastavo države:

 

Povej naprej