Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Plačilo zdravstvenih storitev

Pred odhodom se je dobro pri zavodu za zdravstveno zavarovanje pozanimati o višini plačila zdravstvenih storitev. Načeloma vam zavod za zdravstveno zavarovanje plača zdravljenje, če je zajeto z zakonom o zdravstvenem zavarovanju v vaši državi. Zdraviliško zdravljenje na primer je v nekaterih državah plačano, v drugih ni.

Katere stroške mi plačajo? Kaj bom moral plačati sam?

Če vam bodo zdravljenje (bolnišnično ali nebolnišnično) odobrili, vam bodo zdravstvene storitve plačali po stopnji, ki je višja bodisi v državi zavarovanja ali v državi zdravljenja.

Primer

Sophie je zavarovana v državi A. Odobrili so ji operacijo v državi B. Stroški bolnišničnega bivanja v državi B znašajo 4000 EUR. V državi A bi stroške podobnega zdravljenja plačali v višini le 2 800 EUR, medtem ko v državi B povrnejo stroške v višini 3 200 EUR.
Sophie so operacijo odobrili, zato zanjo veljajo enaka pravila kot za zavarovance države B: povrnili ji bodo 3 200 EUR, sama bo doplačala le razliko v višini 800 EUR.

Če pa bi v državi A stroške podobnega zdravljenja povrnili v višini 3 500 EUR, bi bila Sophie poleg povračila po stopnji, ki velja v državi B (3 200 EUR), upravičena še do dodatnega povračila za razliko med obema državama (3 500 EUR – 3 200 EUR = 300 EUR). Povrnili bi ji torej 3 500 EUR, sama bi doplačala le 500 EUR.

Opozarjamo, da v Švici ne priznavajo pravice do dodatnega povračila, bodisi da ste zavarovani v državi EGP in potujete v Švico, bodisi obratno.

Če vam zdravljenja niso odobrili, načeloma niste upravičeni do plačila bolnišničnega zdravljenja v drugi državi. Nebolnišnično zdravljenje vam bodo povrnili po pravilih države, v kateri ste zavarovani, vendar brez dodatnega povračila za razliko, če je v državi zdravljenja stopnja povračila višja. Opozarjamo, da Švica državljanom držav EGP ne plača zdravljenja brez odobritve, in obratno.

Katera možnost je finančno najugodnejša?

Finančno najugodnejše je povračilo za zdravljenje z odobritvijo.

Pri bolnišničnem zdravljenjuboste morali skoraj vedno zaprositi za predhodno odobritev na svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje. Odobritev vam zagotavlja povračilo stroškov po najugodnejši stopnji. Zdravljenje vam bodo v tem primeru samodejno plačali po stopnji, ki velja v državi zdravljenja; če pa v državi, v kateri ste zavarovani, velja višja stopnja, vam bo vaš zavod za zavarovanje povrnil razliko. Opozarjamo, da v Švici ne priznavajo pravice do dodatnega povračila.

Pri nebolnišničnem zdravljenjuvam odobritev zdravljenja daje enako zagotovilo. Lahko pa tudi brez odobritve odpotujete neposredno v državo zdravljenja in zaprosite zavod za zdravstveno zavarovanje za povračilo ob vrnitvi. Če je stopnja povračila v vaši državi višja kot v državi zdravljenja, vam bodo stroške povrnili po tej stopnji. Če pa je stopnja povračila višja v državi zdravljenja, ne boste upravičeni do povračila razlike. Opozarjamo, da v Švici ne plačajo zdravljenja brez odobritve.

Opozorilo: po evropskem pravu še ni definicije „bolnišničnega zdravljenja“ in „nebolnišničnega zdravljenja“. Če ste v dvomih, se pozanimajte pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Načeloma bodo zdravstvene storitve plačane, če so zajete z zakonom o zdravstvenem zavarovanju v državi, v kateri ste zavarovani. Zdraviliško zdravljenje na primer je v nekaterih državah plačano, v drugih ni. Pred potovanjem se pozanimajte pri svojem zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Pomoč

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Europe Direct – vaša vprašanja (00800 6 7 8 9 10 11)
SOLVIT – reševanje težav z upravnimi organi
Kažipot za državljane – pravni nasveti

Povej naprej