Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Državljani držav zunaj EU

Državljani EU imajo pravico do bivanja in dela v drugi državi članici, ne da bi potrebovali delovno dovoljenje.

Državljani držav nečlanic so lahko upravičeni do zaposlitve oziroma do enakega obravnavanja glede delovnih pogojev kot državljani držav EU. To pravico imajo kot družinski člani državljanov EU ali po svojem državljanstvu.

Islandija, Lihtenštajn in Norveška

Čeprav te države niso članice Evropske unije, imajo njihovi državljani enake pravice do zaposlitve v Uniji kot drugi državljani EU, ker so te države del Evropskega gospodarskega prostora.

V Lihtenštajnu lahko veljajo začasne omejitve zaposlovanja za delavce iz Hrvaške.

Lihtenštajn je s kvotami omejil število ljudi, ki lahko v tej državi delajo in prebivajo. Kvote veljajo za vse državljane EU, Norveške in Islandije.

Švica

Skladno s sporazumom o prostem pretoku oseb med EU in Švico lahko švicarski državljani prebivajo in se zaposlijo v EU.

Državljani večine držav EU ne potrebujejo delovnega dovoljenja za delo v Švici. Omejitve veljajo samo za državljane Hrvaške, ki še vedno potrebujejo delovno dovoljenje. Več o delu v Švici

Turčija

Za turške državljane je pravica do bivanja in dela v državah EU določena z zakonodajo posamezne države.

Turški delavci, ki so zakonito zaposleni v državi EU in so tam uradno prijavljeni kot delovna sila, imajo naslednje pravice:

 • po enem letu zakonite zaposlitve lahko podaljšajo delovno dovoljenje pri istem delodajalcu, če je na voljo prosto delovno mesto;
 • po treh letih zakonite zaposlitve lahko zamenjajo delodajalca in sprejmejo drugo ponudbo za delo v istem poklicu;
 • poštirih letih zakonite zaposlitve lahko sprejmejo katero koli drugo plačano delo v tej državi EU.

Turški državljani, ki so zakonito zaposleni v državi EU, so tudi upravičeni do enakih delovnih pogojev kot državljani te države.

Druge države, ki so z EU sklenile sporazum

Državljani naslednjih držav, ki zakonito delajo v Evropski uniji, imajo pravico do enakih delovnih pogojev kot državljani države gostiteljice:

Države brez sporazuma

Za državljane držav, ki nimajo sporazuma z EU, je pravica do dela v državi EU predvsem odvisna od zakonodaje te države, razen če so družinski člani državljana EU.

Pravila EU veljajo za delavce iz vseh držav nečlanic EU za naslednja področja:

 • osebe, ki niso državljani EU in v Evropski uniji prebivajo dalj časa,
 • pravica do ponovne združitve družine,
 • raziskovalci, ki niso državljani EU,
 • študenti ali dijaki na izmenjavi, neplačana praksa ali prostovoljsko delo,
 • visoko kvalificirani delavci iz držav zunaj EU (modra karta EU).
 • poenostavljeni postopek vstopa v EU in pravice vseh priseljenih delavcev, ki niso državljani EU,
 • pogoje za vstop in bivanje v EU sezonskih delavcev iz držav zunaj EU,
 • pogoje za vstop in bivanje v EU državljanov držav zunaj EU pri premestitvi znotraj podjetja.

Povej naprej