Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Evropski socialni sklad (ESF)

Vlaganje v ljudi

Evropski socialni sklad je namenjen spodbujanju zaposlovanja in socialnega vključevanja v EU, predvsem pomoči ljudem pri iskanju zaposlitve (ali boljše službe), vključevanju prikrajšanih oseb v družbo in zagotavljanju pravičnejših življenjskih možnosti za vse.

Med glavnimi ukrepi je vlaganje v ljudi (zaposleni in brezposelni, mladi in stari) in njihovo znanje.

Sklad vsako leto pomaga 10 milijonom ljudi najti zaposlitev, izboljšati znanje in spretnosti ter možnost zaposlitve.

To je pomembno:

  • kratkoročno – za ublažitev posledic trenutne gospodarske krize, zlasti naraščajoče brezposelnosti in povečanje revščine;
  • dolgoročno – kot del evropske strategije za preoblikovanje gospodarstva, ne samo z ustvarjanjem novih delovnih mest, ampak tudi z oblikovanjem vključujoče družbe.

Evropska komisija si že šestdeset let v sodelovanju z državami članicami prizadeva omogočiti državljanom, da izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti. 60. obletnico Evropskega socialnega sklada bo leta 2017 obeležila vrsta regionalnih in nacionalnih dogodkov in prireditev.

Finančna sredstva in cilji 2014–2020

Sklad bo v obdobju 2014-2020 zagotovil sredstva v višini 80 milijard evrov (v tekočih cenah) za:

Več o ciljih Sklada v obdobju 2014–2020

Kako je delo razdeljeno?

O strategiji in proračunu Evropskega socialnega sklada skupaj odločajo Svet EU, Evropski parlament in Evropska komisija.

Njegove sedemletne operativne programe načrtuje Svet EU, potrdi pa jih Evropska komisija.

Sklad dodeljuje finančna sredstva različnim organizacijam – javnim organom, zasebnim podjetjem in civilni družbi, ki ljudem zagotavljajo praktično pomoč pri iskanju ali ohranitvi zaposlitve.

Več o Evropskem socialnem skladu

Povej naprej