Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Vrednotenje in ocena učinka

Vrednotenja Komisije in ocene učinka politik in skladov na področju zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanja so v skladu z načeli in smernicami za boljše pravno urejanje.

Vsa načrtovana in tekoča vrednotenja in ocene učinka na tem področju politike so na voljo na spletišču Komisije Povejte svoje mnenje. Vsa zaključena vrednotenja in ocene učinka na področju zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanja od leta 2014 so na voljo spodaj v razdelku Povezani dokumenti.

Naša služba obravnava tudi nekatera vrednotenja in ocene učinka na področju izobraževanja in usposabljanja.

Smernice za boljše pravno urejanje med drugim zahtevajo  oceno učinka politik in skladov na zaposlovanje in družbo. Pomembno je zagotoviti ustrezno oceno učinka na zaposlovanje in delovne razmere, socialno zaščito in vključenost, znanja in spretnosti ter zdravje in varnost pri delu.

Predstavniki delodajalcev in delojemalcev – socialni partnerji – imajo posebno vlogo pri oceni učinka:

Študije, ki jih je naročila Evropska komisija in ki podpirajo vrednotenja in ocene učinka na področju zaposlovanja, socialnih zadev in vključevanja, so na voljo na tem spletišču v katalogu publikacij.

Komisija zagotavlja tudi smernice in podporo državam članicam pri spremljanju in ocenjevanju Evropskega socialnega sklada (ESS) in Evropskega sklada za najbolj ogrožene (FEAD). To zagotavlja doslednost in primerljivost podatkov ter državam članicam pomaga pri zagotavljanju kakovostnih analiz, podatkov o spremljanju in vrednotenj.

Povej naprej