Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Možnosti zaposlitve

Sedež Evropske komisije – stavba Berlaymont

Čeprav se naš generalni direktorat ukvarja z zaposlovanjem in socialno politiko, to ne pomeni, da lahko zagotovimo kakršno koli neposredno zaposlitev, razen seveda v našem generalnem direktoratu. Za generalni direktorat veljajo enaka pravila zaposlovanja kot za Evropsko komisijo, katere del je.

V našem generalnem direktoratu in drugih evropskih institucijah se lahko zaposlite za določen in nedoločen čas.

Delovna mesta za nedoločen čas

Vse o zaposlitvi za nedoločen čas lahko izveste na uradnih spletnih straneh Evropskega urada za izbor osebja (EPSO). Urad pripravlja javne razpise za izbor visoko izobraženih in usposobljenih delavcev za delovna mesta vseh institucij Evropske unije, in sicer Evropskega parlamenta, Sveta, Evropske komisije, Sodišča, Računskega sodišča, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in Evropskega varuha človekovih pravic. Na teh spletnih straneh boste ugotovili, kakšen je postopek prijave, katera so najpogostejša vprašanja in kje lahko poiščete dodatne podatke.

Delovna mesta za določen čas

Informacije o zaposlitvi za določen čas in o različnih vrstah pogodb.

Druge možnosti

Naš generalni direktorat občasno objavi posebne razpise za prijavo interesa v zvezi s svojimi dejavnostmi.

Povej naprej