Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Kdo smo

Politika zaposlovanja in socialnih zadev EU državljanom prinaša praktične koristi, kot so lažja pridobitev zaposlitve, možnost življenja in dela v drugi državi članici, strokovno usposabljanje itd. Generalni direktorat se spopada z izzivi, ki jih prinašajo globalizacija, staranje evropskega prebivalstva in spremenjena družbena realnost. Pri tem sodeluje z nacionalnimi organi, socialnimi partnerji, organizacijami civilne družbe in drugimi interesnimi skupinami. Nekatera področja, na katerih si prizadevamo za izboljšave, so:

  • Nova in boljša delovna mesta: s pomočjo evropske strategije zaposlovanja (ki zbližuje nacionalne politike na tem področju) in evropskega socialnega sklada (9 milijard EUR sredstev letno, ki jih upravlja skupaj z državami članicami).   
  • Prosto gibanje delavcev in usklajevanje sistemov socialne varnosti: vsi državljani EU imajo pravico do dela in prebivanja v kateri koli državi članici EU. To tudi pomeni, da tisti, ki se preselijo v drugo državo članico, niso prikrajšani glede socialne varnosti, vključno z zdravstvenim varstvom.
  • Boljši delovni pogoji: na podlagi skupnih najnižjih standardov na delovnem mestu, s podpiranjem in razvijanjem socialnega dialoga na evropski ravni, s posodabljanjem delovnih razmerij ter zagotavljanjem večje mobilnosti za delavce EU.
  • Socialna vključenost: s podpiranjem boja proti revščini in socialni izključenosti, z reformo sistemov socialne zaščite, oceno sedanjega demografskega in socialnega razvoja. 
  • Letni načrt upravljanja GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje določa prednostne naloge Evropske komisije.

Sestankih, ki se jih je udeležil generalni direktor

Generalni direktorji v okviru zavezanosti Komisije k preglednosti objavljajo vse informacije o sestankih z organizacijami ali samozaposlenimi osebami.

Informacije o sestankih, ki se jih je udeležil generalni direktor Joost Korte

Sorodne novice

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej