Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Decentralizirane agencije

Decentralizirane agencije EU opravljajo tehnične, znanstvene in upravljavske naloge, ki institucijam EU omogočajo pripravo in izvajanje politik.

Podpirajo tudi sodelovanje med institucijami EU, državami članicami in socialnimi partnerji, saj povezujejo strokovna in specializirana znanja.

Decentralizirane agencije se ustanovijo za nedoločen čas in imajo sedež v raznih krajih Evropske unije. Vsaka agencija je posebna in opravlja točno določeno delo.

Direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje sodeluje z naslednjimi decentraliziranimi agencijami EU:

Evropsko fundacijo za usposabljanje (ETF), ki pomaga državam v tranziciji in državam v razvoju izkoristiti človeški potencial s projekti reform sistemov izobraževanja, usposabljanja in trga dela v okviru zunanje politike EU

Povej naprej