Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Mobilnost in delo v Evropi

Pravila EU omogočajo državljanom:

 • enostavnejše zaposlovanje v drugi državi EU
 • varstvo pravic iz socialne varnosti pri preselitvi v drugo državo EU

Delo v drugi državi EU

Prosto gibanje delavcev je temeljno načelo EU.

Državljani EU imajo pravico:

 • poiskati zaposlitev v drugi državi članici
 • se tam zaposliti brez delovnega dovoljenja
 • kot zaposleni tam prebivati
 • ostati tam tudi po končani zaposlitvi
 • do enakega obravnavanja kot državljani te države pri zaposlovanju, delovnih pogojih ter socialnih in davčnih ugodnostih

Več o prostem gibanju delavcev

Koordinacija sistemov socialne varnosti

Pravila EU o koordinaciji nacionalnih sistemov socialne varnosti omogočijo državljanom EU, da svoje socialne pravice uveljavljajo tudi pri selitvi v drugo državo EU (27 držav EU + Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica).

Veljajo štiri osnovna načela:

 • Zavarovani ste samo po zakonodaji ene države, hkrati zato plačujete prispevke samo v eni državi.
 • V državi, v kateri niste zavarovani, imate enake pravice in obveznosti kot državljani te države.
 • Ko uveljavljate svoje pravice, pristojni zavod po potrebi upošteva tudi zavarovalno oziroma delovno dobo in prebivanje v drugih državah.
 • Če ste upravičeni do gotovinskega izplačila v eni državi, ga boste na splošno prejemali tudi, če živite v drugi državi.

Če med potovanjem v državi EU, Islandiji, Lihtenštajnu, Norveški, Švici ali Združenem kraljestvu zbolite ali se poškodujete, lahko na podlagi koordinacije sistemov socialne varnosti uveljavljate pravico do ustreznega zdravljenja z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Več o koordinaciji sistemov socialne varnosti

Povej naprej